Top Ad unit 728 × 90

Description of Image

latest News

recent
[post_ad]

iPad မ်ားအတြက္သီးသန္႔ iOS Firmware all versions အစံုအားရယူပါ

iPad သမားေတြအတြက္ သီးသန္႔ iOS Firmware File မ်ားကို
ဗားရွင္းအစံုကိုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။

အေရးႀကံဳလာရင္ ရွာရတာလြယ္ကူေအာင္လို႔
စုစည္းၿပီးတင္ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ထဲမွာေတာ့ တစ္ေခြတစ္ေထာင္ေနာ္
ယခုတင္ေပးလိုက္တာက ဆိုင္သမားေတြအတြက္ေရာ့
ဖုန္းကလစ္သူေတြပါ လိုခ်င္သေလာက္ေဒါင္းေလာ့ပါခင္ဗ်ားThe latest iOS firmware files for iPad
========================
iOS 9.1.0 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_9.1_13B143_Restore.ipsw
iOS 9.1.0 (iPad 2 GSM): iPad2,2_9.1_13B143_Restore.ipsw
iOS 9.1.0 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_9.1_13B143_Restore.ipsw
iOS 9.1.0 (iPad 2 New): iPad2,4_9.1_13B143_Restore.ipsw
iOS 9.1.0 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_9.1_13B143_Restore.ipsw
iOS 9.1.0 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_9.1_13B143_Restore.ipsw
iOS 9.1.0 (iPad 3 GSM): iPad3,3_9.1_13B143_Restore.ipsw
iOS 9.1.0 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_9.1_13B143_Restore.ipsw
iOS 9.1.0 (iPad Mini GSM): iPad2,6_9.1_13B143_Restore.ipsw
iOS 9.1.0 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_9.1_13B143_Restore.ipsw
iOS 9.1.0 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_9.1_13B143_Restore.ipsw
iOS 9.1.0 (iPad 4 GSM): iPad3,5_9.1_13B143_Restore.ipsw
iOS 9.1.0 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad3,6_9.1_13B143_Restore.ipsw
iOS 9.1.0 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_9.1_13B143_Restore.ipsw
iOS 9.1.0 (iPad Air Cellular): iPad4,2_9.1_13B143_Restore.ipsw
iOS 9.1.0 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_9.1_13B143_Restore.ipsw
iOS 9.1.0 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_9.1_13B143_Restore.ipsw
iOS 9.1.0 (iPad Air China): iPad4,3_9.1_13B143_Restore.ipsw
iOS 9.1.0 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_9.1_13B143_Restore.ipsw
iOS 9.1.0 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_9.1_13B143_Restore.ipsw
iOS 9.1.0 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_9.1_13B143_Restore.ipsw
iOS 9.1.0 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_9.1_13B143_Restore.ipsw
iOS 9.1.0 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_9.1_13B143_Restore.ipsw
iOS 9.1.0 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_9.1_13B143_Restore.ipsw
iOS 9.1.0 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad5,1_9.1_13B143_Restore.ipsw
iOS 9.1.0 (iPad Mini 4 Cellular): iPad5,2_9.1_13B143_Restore.ipsw

iOS 3.2.0 iOS firmware files for iPad
==============================
iOS 3.2.0: iPad1,1_3.2_7B367_Restore.ipsw

iOS 3.2.1 iOS firmware files for iPad
=======================
iOS 3.2.1: iPad1,1_3.2.1_7B405_Restore.ipsw

iOS 3.2.2 iOS firmware files for iPad
=========================
iOS 3.2.2: iPad1,1_3.2.2_7B500_Restore.ipsw

iOS 4.2.1 iOS firmware files for iPad
========================
iOS 4.2.1: iPad1,1_4.2.1_8C148_Restore.ipsw

iOS 4.3.0 iOS firmware files for iPad
========================
iOS 4.3.0 (iPad 1): iPad1,1_4.3_8F190_Restore.ipsw
iOS 4.3.0 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_4.3_8F191_Restore.ipsw
iOS 4.3.0 (iPad 2 GSM): iPad2,2_4.3_8F191_Restore.ipsw
iOS 4.3.0 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_4.3_8F191_Restore.ipsw

iOS 4.3.1 iOS firmware files for iPad
==========================
iOS 4.3.1 (iPad 1): iPad1,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw
iOS 4.3.1 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw
iOS 4.3.1 (iPad 2 GSM): iPad2,2_4.3.1_8G4_Restore.ipsw
iOS 4.3.1 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_4.3.1_8G4_Restore.ipsw

iOS 4.3.2 iOS firmware files for iPad
=========================
iOS 4.3.2 (iPad 1): iPad1,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw
iOS 4.3.2 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw
iOS 4.3.2 (iPad 2 GSM): iPad2,2_4.3.2_8H7_Restore.ipsw
iOS 4.3.2 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_4.3.2_8H8_Restore.ipsw

iOS 4.3.3 iOS firmware files for iPad
=========================
iOS 4.3.3 (iPad 1): iPad1,1_4.3.3_8J3_Restore.ipsw
iOS 4.3.3 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_4.3.3_8J2_Restore.ipsw
iOS 4.3.3 (iPad 2 GSM): iPad2,2_4.3.3_8J2_Restore.ipsw
iOS 4.3.3 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_4.3.3_8J2_Restore.ipsw

iOS 4.3.4 iOS firmware files for iPad
=========================
iOS 4.3.4 (iPad 1): iPad1,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw
iOS 4.3.4 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw
iOS 4.3.4 (iPad 2 GSM): iPad2,2_4.3.4_8K2_Restore.ipsw
iOS 4.3.4 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_4.3.4_8K2_Restore.ipsw

iOS 4.3.5 iOS firmware files for iPad
=========================
iOS 4.3.5 (iPad 1): iPad1,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw
iOS 4.3.5 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw
iOS 4.3.5 (iPad 2 GSM): iPad2,2_4.3.5_8L1_Restore.ipsw
iOS 4.3.5 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_4.3.5_8L1_Restore.ipsw

iOS 5.0 iOS firmware files for iPad
========================
iOS 5.0 (iPad 1): iPad1,1_5.0_9A334_Restore.ipsw
iOS 5.0 (iPad 2 Wi-Fi): Pad2,1_5.0_9A334_Restore.ipsw
iOS 5.0 (iPad 2 GSM): iPad2,2_5.0_9A334_Restore.ipsw
iOS 5.0 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_5.0_9A334_Restore.ipsw

iOS 5.0.1 iOS firmware files for iPad
==========================
iOS 5.0.1 (iPad 1): iPad1,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
iOS 5.0.1 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
iOS 5.0.1 (iPad 2 GSM): iPad2,2_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
iOS 5.0.1 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_5.0.1_9A405_Restore.ipsw

iOS 5.1.0 iOS firmware files for iPad
=========================
iOS 5.1.0 (iPad 1): iPad1,1_5.1_9B176_Restore.ipsw
iOS 5.1.0 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_5.1_9B176_Restore.ipsw
iOS 5.1.0 (iPad 2 GSM): iPad2,2_5.1_9B176_Restore.ipsw
iOS 5.1.0 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_5.1_9B176_Restore.ipsw
iOS 5.1.0 (iPad 2 Unknown): iPad2,4_5.1_9B176_Restore.ipsw
iOS 5.1.0 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_5.1_9B176_Restore.ipsw
iOS 5.1.0 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_5.1_9B176_Restore.ipsw
iOS 5.1.0 (iPad 3 GSM): iPad3,3_5.1_9B176_Restore.ipsw

iOS 5.1.1 iOS firmware files for iPad
==========================
iOS 5.1.1 (iPad 1): iPad1,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
iOS 5.1.1 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
iOS 5.1.1 (iPad 2 GSM): iPad2,2_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
iOS 5.1.1 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
iOS 5.1.1 (iPad 2 New): iPad2,4_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
iOS 5.1.1 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
iOS 5.1.1 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
iOS 5.1.1 (iPad 3 GSM): iPad3,3_5.1.1_9B206_Restore.ipsw

iOS 6.0.0 iOS firmware files for iPad
=========================
iOS 6.0.0 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_6.0_10A403_Restore.ipsw
iOS 6.0.0 (iPad 2 GSM): iPad2,2_6.0_10A403_Restore.ipsw
iOS 6.0.0 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_6.0_10A403_Restore.ipsw
iOS 6.0.0 (iPad 2 New): iPad2,4_6.0_10A403_Restore.ipsw
iOS 6.0.0 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_6.0_10A403_Restore.ipsw
iOS 6.0.0 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_6.0_10A403_Restore.ipsw
iOS 6.0.0 (iPad 3 GSM): iPad3,3_6.0_10A403_Restore.ipsw

iOS 6.0.1 iOS firmware files for iPad
=========================
iOS 6.0.1 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
iOS 6.0.1 (iPad 2 GSM): iPad2,2_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
iOS 6.0.1 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
iOS 6.0.1 (iPad 2 New): iPad2,4_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
iOS 6.0.1 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
iOS 6.0.1 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
iOS 6.0.1 (iPad 3 GSM): iPad3,3_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
iOS 6.0.1 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
iOS 6.0.1 (iPad mini Wi-Fi): iPad2,5_6.0.1_10A523_Restore.ipsw

iOS 6.0.2 iOS firmware files for iPad
=========================
iOS 6.0.2 (iPad mini Wi-Fi): iPad2,5_6.0.2_10A550_Restore.ipsw
iOS 6.0.2 (iPad mini GSM): iPad2,6_6.0.2_10A8500_Restore.ipsw
iOS 6.0.2 (iPad mini CDMA): iPad2,7_6.0.2_10A8500_Restore.ipsw

iOS 6.1 iOS firmware files for iPad
========================
iOS 6.1 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_6.1_10B141_Restore.ipsw
iOS 6.1 (iPad 2 GSM): iPad2,2_6.1_10B141_Restore.ipsw
iOS 6.1 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_6.1_10B141_Restore.ipsw
iOS 6.1 (iPad 2 New): iPad2,4_6.1_10B141_Restore.ipsw
iOS 6.1 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_6.1_10B141_Restore.ipsw
iOS 6.1 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_6.1_10B141_Restore.ipsw
iOS 6.1 (iPad 3 GSM): iPad3,3_6.1_10B141_Restore.ipsw
iOS 6.1 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_6.1_10B141_Restore.ipsw
iOS 6.1 (iPad 4 GSM): iPad3,5_6.1_10B141_Restore.ipsw
iOS 6.1 (iPad 4 CDMA): iPad3,6_6.1_10B141_Restore.ipsw 
iOS 6.1 (iPad mini Wi-Fi): iPad2,5_6.1_10B141_Restore.ipsw
iOS 6.1 (iPad mini GSM): iPad2,6_6.1_10B141_Restore.ipsw 
iOS 6.1 (iPad mini CDMA): iPad2,7_6.1_10B141_Restore.ipsw

iOS 6.1.2 iOS firmware files for iPad
==========================
iOS 6.1.2 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
iOS 6.1.2 (iPad 2 GSM): iPad2,2_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
iOS 6.1.2 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
iOS 6.1.2 (iPad 2 New): iPad2,4_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
iOS 6.1.2 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
iOS 6.1.2 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
iOS 6.1.2 (iPad 3 GSM): iPad3,3_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
iOS 6.1.2 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
iOS 6.1.2 (iPad 4 GSM): iPad3,5_6.1.2_10B147_Restore.ipsw
iOS 6.1.2 (iPad 4 CDMA): iPad3,6_6.1.2_10B147_Restore.ipsw
iOS 6.1.2 (iPad mini Wi-Fi): iPad2,5_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
iOS 6.1.2 (iPad mini GSM): iPad2,6_6.1.2_10B147_Restore.ipsw
iOS 6.1.2 (iPad mini CDMA): iPad2,7_6.1.2_10B147_Restore.ipsw

iOS 6.1.3 iOS firmware files for iPad
=========================
iOS 6.1.3 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
iOS 6.1.3 (iPad 2 GSM): iPad2,2_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
iOS 6.1.3 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
iOS 6.1.3 (iPad 2 New): iPad2,4_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
iOS 6.1.3 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
iOS 6.1.3 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
iOS 6.1.3 (iPad 3 GSM): iPad3,3_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
iOS 6.1.3 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
iOS 6.1.3 (iPad 4 GSM): iPad3,5_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
iOS 6.1.3 (iPad 4 CDMA): iPad3,6_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
iOS 6.1.3 (iPad mini Wi-Fi): iPad2,5_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
iOS 6.1.3 (iPad mini GSM): iPad2,6_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
iOS 6.1.3 (iPad mini CDMA): iPad2,7_6.1.3_10B329_Restore.ipsw

iOS 7.0 iOS firmware files for iPad
========================
iOS 7.0 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_7.0_11A465_Restore.ipsw
iOS 7.0 (iPad 2 GSM): iPad2,2_7.0_11A465_Restore.ipsw
iOS 7.0 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_7.0_11A465_Restore.ipsw
iOS 7.0 (iPad 2 New): iPad2,4_7.0_11A465_Restore.ipsw
iOS 7.0 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_7.0_11A465_Restore.ipsw
iOS 7.0 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_7.0_11A465_Restore.ipsw
iOS 7.0 (iPad 3 GSM): iPad3,3_7.0_11A465_Restore.ipsw
iOS 7.0 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_7.0_11A465_Restore.ipsw
iOS 7.0 (iPad 4 GSM): iPad3,5_7.0_11A465_Restore.ipsw
iOS 7.0 (iPad 4 CDMA): iPad3,6_7.0_11A465_Restore.ipsw
iOS 7.0 (iPad mini Wi-Fi): iPad2,5_7.0_11A465_Restore.ipsw
iOS 7.0 (iPad mini GSM): iPad2,6_7.0_11A465_Restore.ipsw
iOS 7.0 (iPad mini CDMA): iPad2,7_7.0_11A465_Restore.ipsw

iOS 7.0.2 iOS firmware files for iPad
==========================
iOS 7.0.2 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
iOS 7.0.2 (iPad 2 GSM): iPad2,2_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
iOS 7.0.2 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
iOS 7.0.2 (iPad 2 New): iPad2,4_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
iOS 7.0.2 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
iOS 7.0.2 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
iOS 7.0.2 (iPad 3 GSM): iPad3,3_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
iOS 7.0.2 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
iOS 7.0.2 (iPad 4 GSM): iPad3,5_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
iOS 7.0.2 (iPad 4 CDMA): iPad3,6_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
iOS 7.0.2 (iPad mini Wi-Fi): iPad2,5_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
iOS 7.0.2 (iPad mini GSM): iPad2,6_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
iOS 7.0.2 (iPad mini CDMA): iPad2,7_7.0.2_11A501_Restore.ipsw

iOS 7.0.3 iOS firmware files for iPad
==========================
iOS 7.0.3 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
iOS 7.0.3 (iPad Air Cellular): iPad4,2_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
iOS 7.0.3 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
iOS 7.0.3 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_7.0.3_11B511_Restore.ipsw

iOS 7.0.4 iOS firmware files for iPad
=======================
iOS 7.0.4 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
iOS 7.0.4 (iPad 2 GSM): iPad2,2_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
iOS 7.0.4 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
iOS 7.0.4 (iPad 2 New): iPad2,4_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
iOS 7.0.4 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
iOS 7.0.4 (iPad Mini GSM): iPad2,6_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
iOS 7.0.4 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
iOS 7.0.4 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
iOS 7.0.4 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
iOS 7.0.4 (iPad 3 GSM): iPad3,3_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
iOS 7.0.4 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
iOS 7.0.4 (iPad 4 GSM): iPad3,5_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
iOS 7.0.4 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
iOS 7.0.4 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
iOS 7.0.4 (iPad Air Cellular): iPad4,2_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
iOS 7.0.4 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
iOS 7.0.4 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw

iOS 7.0.6 iOS firmware files for iPad
==========================
iOS 7.0.6 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
iOS 7.0.6 (iPad 2 GSM): iPad2,2_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
iOS 7.0.6 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
iOS 7.0.6 (iPad 2 New): iPad2,4_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
iOS 7.0.6 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
iOS 7.0.6 (iPad Mini GSM): iPad2,6_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
iOS 7.0.6 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
iOS 7.0.6 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
iOS 7.0.6 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
iOS 7.0.6 (iPad 3 GSM): iPad3,3_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
iOS 7.0.6 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
iOS 7.0.6 (iPad 4 GSM): iPad3,5_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
iOS 7.0.6 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
iOS 7.0.6 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
iOS 7.0.6 (iPad Air Cellular): iPad4,2_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
iOS 7.0.6 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
iOS 7.0.6 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_7.0.6_11B651_Restore.ipsw

iOS 7.1 iOS firmware files for iPad
=========================
iOS 7.1 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_7.1_11D167_Restore.ipsw
iOS 7.1 (iPad 2 GSM): iPad2,2_7.1_11D167_Restore.ipsw
iOS 7.1 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_7.1_11D167_Restore.ipsw
iOS 7.1 (iPad 2 New): iPad2,4_7.1_11D167_Restore.ipsw
iOS 7.1 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_7.1_11D167_Restore.ipsw
iOS 7.1 (iPad Mini GSM): iPad2,6_7.1_11D167_Restore.ipsw
iOS 7.1 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_7.1_11D167_Restore.ipsw
iOS 7.1 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_7.1_11D167_Restore.ipsw
iOS 7.1 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_7.1_11D167_Restore.ipsw
iOS 7.1 (iPad 3 GSM): iPad3,3_7.1_11D167_Restore.ipsw
iOS 7.1 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_7.1_11D167_Restore.ipsw
iOS 7.1 (iPad 4 GSM): iPad3,5_7.1_11D167_Restore.ipsw
iOS 7.1 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_7.1_11D167_Restore.ipsw
iOS 7.1 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_7.1_11D167_Restore.ipsw
iOS 7.1 (iPad Air Cellular): iPad4,2_7.1_11D167_Restore.ipsw
iOS 7.1 (iPad Air Unknown): iPad4,3_7.1_11D167_Restore.ipsw
iOS 7.1 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_7.1_11D167_Restore.ipsw
iOS 7.1 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_7.1_11D167_Restore.ipsw
iOS 7.1 (iPad Mini 2 Unknown): iPad4,6_7.1_11D167_Restore.ipsw

iOS 7.1.1 iOS firmware files for iPad
==========================
iOS 7.1.1 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS 7.1.1 (iPad 2 GSM): iPad2,2_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS 7.1.1 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS 7.1.1 (iPad 2 New): iPad2,4_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS 7.1.1 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS 7.1.1 (iPad Mini GSM): iPad2,6_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS 7.1.1 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS 7.1.1 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS 7.1.1 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS 7.1.1 (iPad 3 GSM): iPad3,3_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS 7.1.1 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS 7.1.1 (iPad 4 GSM): iPad3,5_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS 7.1.1 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS 7.1.1 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS 7.1.1 (iPad Air Cellular): iPad4,2_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS 7.1.1 (iPad Air China): iPad4,3_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS 7.1.1 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS 7.1.1 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS 7.1.1 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_7.1.1_11D201_Restore.ipsw

iOS 7.1.2 iOS firmware files for iPad
=========================
iOS 7.1.2 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
iOS 7.1.2 (iPad 2 GSM): iPad2,2_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
iOS 7.1.2 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
iOS 7.1.2 (iPad 2 New): iPad2,4_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
iOS 7.1.2 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
iOS 7.1.2 (iPad Mini GSM): iPad2,6_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
iOS 7.1.2 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
iOS 7.1.2 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
iOS 7.1.2 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
iOS 7.1.2 (iPad 3 GSM): iPad3,3_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
iOS 7.1.2 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
iOS 7.1.2 (iPad 4 GSM): iPad3,5_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
iOS 7.1.2 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
iOS 7.1.2 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
iOS 7.1.2 (iPad Air Cellular): iPad4,2_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
iOS 7.1.2 (iPad Air China): iPad4,3_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
iOS 7.1.2 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
iOS 7.1.2 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
iOS 7.1.2 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_7.1.2_11D257_Restore.ipsw

iOS 8.0 iOS firmware files for iPad
========================
iOS 8.0 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_8.0_12A365_Restore.ipsw
iOS 8.0 (iPad 2 GSM): iPad2,2_8.0_12A365_Restore.ipsw
iOS 8.0 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_8.0_12A365_Restore.ipsw
iOS 8.0 (iPad 2 New): iPad2,4_8.0_12A365_Restore.ipsw
iOS 8.0 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_8.0_12A365_Restore.ipsw
iOS 8.0 (iPad Mini GSM): iPad2,6_8.0_12A365_Restore.ipsw
iOS 8.0 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_8.0_12A365_Restore.ipsw
iOS 8.0 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_8.0_12A365_Restore.ipsw
iOS 8.0 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_8.0_12A365_Restore.ipsw
iOS 8.0 (iPad 3 GSM): iPad3,3_8.0_12A365_Restore.ipsw
iOS 8.0 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_8.0_12A365_Restore.ipsw
iOS 8.0 (iPad 4 GSM): iPad3,5_8.0_12A365_Restore.ipsw
iOS 8.0 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_8.0_12A365_Restore.ipsw
iOS 8.0 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_8.0_12A365_Restore.ipsw
iOS 8.0 (iPad Air Cellular): iPad4,2_8.0_12A365_Restore.ipsw
iOS 8.0 (iPad Air China): iPad4,3_8.0_12A365_Restore.ipsw
iOS 8.0 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_8.0_12A365_Restore.ipsw
iOS 8.0 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_8.0_12A365_Restore.ipsw
iOS 8.0 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_8.0_12A365_Restore.ipsw

iOS 8.0.1 iOS firmware files for iPad
==========================
iOS 8.0.1 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
iOS 8.0.1 (iPad 2 GSM): iPad2,2_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
iOS 8.0.1 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
iOS 8.0.1 (iPad 2 New): iPad2,4_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
iOS 8.0.1 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
iOS 8.0.1 (iPad Mini GSM): iPad2,6_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
iOS 8.0.1 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
iOS 8.0.1 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
iOS 8.0.1 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
iOS 8.0.1 (iPad 3 GSM): iPad3,3_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
iOS 8.0.1 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
iOS 8.0.1 (iPad 4 GSM): iPad3,5_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
iOS 8.0.1 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
iOS 8.0.1 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
iOS 8.0.1 (iPad Air Cellular): iPad4,2_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
iOS 8.0.1 (iPad Air China): iPad4,3_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
iOS 8.0.1 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
iOS 8.0.1 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
iOS 8.0.1 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_8.0.1_12A402_Restore.ipsw

iOS 8.0.2 iOS firmware files for iPad
==========================
iOS 8.0.2 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
iOS 8.0.2 (iPad 2 GSM): iPad2,2_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
iOS 8.0.2 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
iOS 8.0.2 (iPad 2 New): iPad2,4_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
iOS 8.0.2 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
iOS 8.0.2 (iPad Mini GSM): iPad2,6_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
iOS 8.0.2 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
iOS 8.0.2 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
iOS 8.0.2 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
iOS 8.0.2 (iPad 3 GSM): iPad3,3_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
iOS 8.0.2 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
iOS 8.0.2 (iPad 4 GSM): iPad3,5_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
iOS 8.0.2 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
iOS 8.0.2 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
iOS 8.0.2 (iPad Air Cellular): iPad4,2_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
iOS 8.0.2 (iPad Air China): iPad4,3_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
iOS 8.0.2 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
iOS 8.0.2 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
iOS 8.0.2 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_8.0.2_12A405_Restore.ipsw

iOS 8.1 iOS firmware files for iPad
========================
iOS 8.1 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_8.1_12B410_Restore.ipsw
iOS 8.1 (iPad 2 GSM): iPad2,2_8.1_12B410_Restore.ipsw
iOS 8.1 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_8.1_12B410_Restore.ipsw
iOS 8.1 (iPad 2 New): iPad2,4_8.1_12B410_Restore.ipsw
iOS 8.1 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_8.1_12B410_Restore.ipsw
iOS 8.1 (iPad Mini GSM): iPad2,6_8.1_12B410_Restore.ipsw
iOS 8.1 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_8.1_12B410_Restore.ipsw
iOS 8.1 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_8.1_12B410_Restore.ipsw
iOS 8.1 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_8.1_12B410_Restore.ipsw
iOS 8.1 (iPad 3 GSM): iPad3,3_8.1_12B410_Restore.ipsw
iOS 8.1 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_8.1_12B410_Restore.ipsw
iOS 8.1 (iPad 4 GSM): iPad3,5_8.1_12B410_Restore.ipsw
iOS 8.1 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_8.1_12B410_Restore.ipsw
iOS 8.1 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_8.1_12B410_Restore.ipsw
iOS 8.1 (iPad Air Cellular): iPad4,2_8.1_12B410_Restore.ipsw
iOS 8.1 (iPad Air China): iPad4,3_8.1_12B410_Restore.ipsw
iOS 8.1 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_8.1_12B410_Restore.ipsw
iOS 8.1 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_8.1_12B410_Restore.ipsw
iOS 8.1 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_8.1_12B410_Restore.ipsw
iOS 8.1 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_8.1_12B410_Restore.ipsw
iOS 8.1 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_8.1_12B410_Restore.ipsw
iOS 8.1 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_8.1_12B410_Restore.ipsw
iOS 8.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_8.1_12B410_Restore.ipsw
iOS 8.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_8.1_12B410_Restore.ipsw

iOS 8.1.1 iOS firmware files for iPad
==========================
iOS 8.1.1 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
iOS 8.1.1 (iPad 2 GSM): iPad2,2_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
iOS 8.1.1 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
iOS 8.1.1 (iPad 2 New): iPad2,4_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
iOS 8.1.1 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
iOS 8.1.1 (iPad Mini GSM): iPad2,6_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
iOS 8.1.1 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
iOS 8.1.1 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
iOS 8.1.1 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
iOS 8.1.1 (iPad 3 GSM): iPad3,3_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
iOS 8.1.1 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
iOS 8.1.1 (iPad 4 GSM): iPad3,5_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
iOS 8.1.1 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
iOS 8.1.1 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
iOS 8.1.1 (iPad Air Cellular): iPad4,2_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
iOS 8.1.1 (iPad Air China): iPad4,3_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
iOS 8.1.1 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
iOS 8.1.1 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
iOS 8.1.1 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
iOS 8.1.1 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_8.1.1_12B436_Restore.ipsw
iOS 8.1.1 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_8.1.1_12B436_Restore.ipsw
iOS 8.1.1 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_8.1.1_12B436_Restore.ipsw
iOS 8.1.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_8.1.1_12B436_Restore.ipsw
iOS 8.1.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_8.1.1_12B436_Restore.ipsw

iOS 8.1.2 iOS firmware files for iPad
==========================
iOS 8.1.2 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
iOS 8.1.2 (iPad 2 GSM): iPad2,2_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
iOS 8.1.2 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
iOS 8.1.2 (iPad 2 New): iPad2,4_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
iOS 8.1.2 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
iOS 8.1.2 (iPad Mini GSM): iPad2,6_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
iOS 8.1.2 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
iOS 8.1.2 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
iOS 8.1.2 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
iOS 8.1.2 (iPad 3 GSM): iPad3,3_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
iOS 8.1.2 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
iOS 8.1.2 (iPad 4 GSM): iPad3,5_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
iOS 8.1.2 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
iOS 8.1.2 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
iOS 8.1.2 (iPad Air Cellular): iPad4,2_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
iOS 8.1.2 (iPad Air China): iPad4,3_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
iOS 8.1.2 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
iOS 8.1.2 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
iOS 8.1.2 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
iOS 8.1.2 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
iOS 8.1.2 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_8.1.1_12B436_Restore.ipsw
iOS 8.1.2 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
iOS 8.1.2 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
iOS 8.1.2 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_8.1.1_12B436_Restore.ipsw

iOS 8.1.3 iOS firmware files for iPad
=========================
iOS 8.1.3 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
iOS 8.1.3 (iPad 2 GSM): iPad2,2_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
iOS 8.1.3 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
iOS 8.1.3 (iPad 2 New): iPad2,4_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
iOS 8.1.3 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
iOS 8.1.3 (iPad Mini GSM): iPad2,6_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
iOS 8.1.3 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
iOS 8.1.3 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
iOS 8.1.3 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
iOS 8.1.3 (iPad 3 GSM): iPad3,3_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
iOS 8.1.3 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
iOS 8.1.3 (iPad 4 GSM): iPad3,5_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
iOS 8.1.3 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
iOS 8.1.3 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
iOS 8.1.3 (iPad Air Cellular): iPad4,2_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
iOS 8.1.3 (iPad Air China): iPad4,3_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
iOS 8.1.3 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
iOS 8.1.3 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
iOS 8.1.3 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
iOS 8.1.3 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
iOS 8.1.3 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
iOS 8.1.3 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
iOS 8.1.3 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
iOS 8.1.3 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_8.1.3_12B466_Restore.ipsw

iOS 8.2 iOS firmware files for iPad
========================
iOS 8.2 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_8.2_12D508_Restore.ipsw
iOS 8.2 (iPad 2 GSM): iPad2,2_8.2_12D508_Restore.ipsw
iOS 8.2 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_8.2_12D508_Restore.ipsw
iOS 8.2 (iPad 2 New): iPad2,4_8.2_12D508_Restore.ipsw
iOS 8.2 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_8.2_12D508_Restore.ipsw
iOS 8.2 (iPad Mini GSM): iPad2,6_8.2_12D508_Restore.ipsw
iOS 8.2 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_8.2_12D508_Restore.ipsw
iOS 8.2 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_8.2_12D508_Restore.ipsw
iOS 8.2 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_8.2_12D508_Restore.ipsw
iOS 8.2 (iPad 3 GSM): iPad3,3_8.2_12D508_Restore.ipsw
iOS 8.2 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_8.2_12D508_Restore.ipsw
iOS 8.2 (iPad 4 GSM): iPad3,5_8.2_12D508_Restore.ipsw
iOS 8.2 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_8.2_12D508_Restore.ipsw
iOS 8.2 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_8.2_12D508_Restore.ipsw
iOS 8.2 (iPad Air Cellular): iPad4,2_8.2_12D508_Restore.ipsw
iOS 8.2 (iPad Air China): iPad4,3_8.2_12D508_Restore.ipsw
iOS 8.2 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_8.2_12D508_Restore.ipsw
iOS 8.2 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_8.2_12D508_Restore.ipsw
iOS 8.2 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_8.2_12D508_Restore.ipsw
iOS 8.2 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_8.2_12D508_Restore.ipsw
iOS 8.2 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_8.2_12D508_Restore.ipsw
iOS 8.2 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_8.2_12D508_Restore.ipsw
iOS 8.2 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_8.2_12D508_Restore.ipsw
iOS 8.2 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_8.2_12D508_Restore.ipsw

iOS 8.3 iOS firmware files for iPad
=======================
iOS 8.3 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_8.3_12F69_Restore.ipsw
iOS 8.3 (iPad 2 GSM): iPad2,2_8.3_12F69_Restore.ipsw
iOS 8.3 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_8.3_12F69_Restore.ipsw
iOS 8.3 (iPad 2 New): iPad2,4_8.3_12F69_Restore.ipsw
iOS 8.3 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_8.3_12F69_Restore.ipsw
iOS 8.3 (iPad Mini GSM): iPad2,6_8.3_12F69_Restore.ipsw 
iOS 8.3 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_8.3_12F69_Restore.ipsw
iOS 8.3 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_8.3_12F69_Restore.ipsw
iOS 8.3 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_8.3_12F69_Restore.ipsw
iOS 8.3 (iPad 3 GSM): iPad3,3_8.3_12F69_Restore.ipsw
iOS 8.3 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_8.3_12F69_Restore.ipsw
iOS 8.3 (iPad 4 GSM): iPad3,5_8.3_12F69_Restore.ipsw
iOS 8.3 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_8.3_12F69_Restore.ipsw
iOS 8.3 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_8.3_12F69_Restore.ipsw
iOS 8.3 (iPad Air Cellular): iPad4,2_8.3_12F69_Restore.ipsw
iOS 8.3 (iPad Air China): iPad4,3_8.3_12F69_Restore.ipsw
iOS 8.3 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_8.3_12F69_Restore.ipsw
iOS 8.3 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_8.3_12F69_Restore.ipsw
iOS 8.3 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_8.3_12F69_Restore.ipsw
iOS 8.3 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_8.3_12F69_Restore.ipsw
iOS 8.3 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_8.3_12F69_Restore.ipsw
iOS 8.3 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_8.3_12F69_Restore.ipsw
iOS 8.3 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_8.3_12F69_Restore.ipsw
iOS 8.3 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_8.3_12F69_Restore.ipsw

iOS 8.4 iOS firmware files for iPad
========================
iOS 8.4 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_8.4_12H143_Restore.ipsw
iOS 8.4 (iPad 2 GSM): iPad2,2_8.4_12H143_Restore.ipsw
iOS 8.4 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_8.4_12H143_Restore.ipsw
iOS 8.4 (iPad 2 New): iPad2,4_8.4_12H143_Restore.ipsw
iOS 8.4 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_8.4_12H143_Restore.ipsw
iOS 8.4 (iPad Mini GSM): iPad2,6_8.4_12H143_Restore.ipsw
iOS 8.4 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_8.4_12H143_Restore.ipsw
iOS 8.4 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_8.4_12H143_Restore.ipsw
iOS 8.4 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_8.4_12H143_Restore.ipsw
iOS 8.4 (iPad 3 GSM): iPad3,3_8.4_12H143_Restore.ipsw
iOS 8.4 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_8.4_12H143_Restore.ipsw
iOS 8.4 (iPad 4 GSM): iPad3,5_8.4_12H143_Restore.ipsw
iOS 8.4 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_8.4_12H143_Restore.ipsw
iOS 8.4 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_8.4_12H143_Restore.ipsw
iOS 8.4 (iPad Air Cellular): iPad4,2_8.4_12H143_Restore.ipsw
iOS 8.4 (iPad Air China): iPad4,3_8.4_12H143_Restore.ipsw
iOS 8.4 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_8.4_12H143_Restore.ipsw
iOS 8.4 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_8.4_12H143_Restore.ipsw
iOS 8.4 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_8.4_12H143_Restore.ipsw
iOS 8.4 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_8.4_12H143_Restore.ipsw
iOS 8.4 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_8.4_12H143_Restore.ipsw
iOS 8.4 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_8.4_12H143_Restore.ipsw
iOS 8.4 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_8.4_12H143_Restore.ipsw
iOS 8.4 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_8.4_12H143_Restore.ipsw

iOS 8.4.1 iOS firmware files for iPad
=========================
iOS 8.4.1 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
iOS 8.4.1 (iPad 2 GSM): iPad2,2_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
iOS 8.4.1 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
iOS 8.4.1 (iPad 2 New): iPad2,4_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
iOS 8.4.1 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
iOS 8.4.1 (iPad Mini GSM): iPad2,6_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
iOS 8.4.1 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
iOS 8.4.1 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
iOS 8.4.1 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
iOS 8.4.1 (iPad 3 GSM): iPad3,3_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
iOS 8.4.1 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
iOS 8.4.1 (iPad 4 GSM): iPad3,5_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
iOS 8.4.1 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
iOS 8.4.1 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
iOS 8.4.1 (iPad Air Cellular): iPad4,2_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
iOS 8.4.1 (iPad Air China): iPad4,3_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
iOS 8.4.1 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
iOS 8.4.1 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
iOS 8.4.1 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
iOS 8.4.1 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
iOS 8.4.1 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
iOS 8.4.1 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
iOS 8.4.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
iOS 8.4.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_8.4.1_12H321_Restore.ipsw

iOS 9.0 iOS firmware files for iPad
========================
iOS 9.0 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_9.0_13A344_Restore.ipsw
iOS 9.0 (iPad 2 GSM): iPad2,2_9.0_13A344_Restore.ipsw
iOS 9.0 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_9.0_13A344_Restore.ipsw
iOS 9.0 (iPad 2 New): iPad2,4_9.0_13A344_Restore.ipsw
iOS 9.0 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_9.0_13A344_Restore.ipsw
iOS 9.0 (iPad Mini GSM): iPad2,6_9.0_13A344_Restore.ipsw
iOS 9.0 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_9.0_13A344_Restore.ipsw
iOS 9.0 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_9.0_13A344_Restore.ipsw
iOS 9.0 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_9.0_13A344_Restore.ipsw
iOS 9.0 (iPad 3 GSM): iPad3,3_9.0_13A344_Restore.ipsw
iOS 9.0 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_9.0_13A344_Restore.ipsw
iOS 9.0 (iPad 4 GSM): iPad3,5_9.0_13A344_Restore.ipsw
iOS 9.0 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_9.0_13A344_Restore.ipsw
iOS 9.0 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_9.0_13A344_Restore.ipsw
iOS 9.0 (iPad Air Cellular): iPad4,2_9.0_13A344_Restore.ipsw
iOS 9.0 (iPad Air China): iPad4,3_9.0_13A344_Restore.ipsw
iOS 9.0 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_9.0_13A344_Restore.ipsw
iOS 9.0 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_9.0_13A344_Restore.ipsw
iOS 9.0 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_9.0_13A344_Restore.ipsw
iOS 9.0 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_9.0_13A344_Restore.ipsw
iOS 9.0 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_9.0_13A344_Restore.ipsw
iOS 9.0 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_9.0_13A344_Restore.ipsw
iOS 9.0 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_9.0_13A344_Restore.ipsw
iOS 9.0 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_9.0_13A344_Restore.ipsw
iOS 9.0 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad5,1_9.0_13A340_Restore.ipsw
iOS 9.0 (iPad Mini 4 Cellular): iPad5,2_9.0_13A340_Restore.ipsw

iOS 9.0.1 iOS firmware files for iPad
===========================
iOS 9.0.1 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
iOS 9.0.1 (iPad 2 GSM): iPad2,2_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
iOS 9.0.1 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
iOS 9.0.1 (iPad 2 New): iPad2,4_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
iOS 9.0.1 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
iOS 9.0.1 (iPad Mini GSM): iPad2,6_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
iOS 9.0.1 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
iOS 9.0.1 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
iOS 9.0.1 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
iOS 9.0.1 (iPad 3 GSM): iPad3,3_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
iOS 9.0.1 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
iOS 9.0.1 (iPad 4 GSM): iPad3,5_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
iOS 9.0.1 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
iOS 9.0.1 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
iOS 9.0.1 (iPad Air Cellular): iPad4,2_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
iOS 9.0.1 (iPad Air China): iPad4,3_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
iOS 9.0.1 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
iOS 9.0.1 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
iOS 9.0.1 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
iOS 9.0.1 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
iOS 9.0.1 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
iOS 9.0.1 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
iOS 9.0.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
iOS 9.0.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
iOS 9.0.1 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad5,1_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
iOS 9.0.1 (iPad Mini 4 Cellular): iPad5,2_9.0.1_13A404_Restore.ipsw

iOS 9.0.2 iOS firmware files for iPad
=========================
iOS 9.0.2 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
iOS 9.0.2 (iPad 2 GSM): iPad2,2_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
iOS 9.0.2 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
iOS 9.0.2 (iPad 2 New): iPad2,4_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
iOS 9.0.2 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
iOS 9.0.2 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
iOS 9.0.2 (iPad 3 GSM): iPad3,3_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
iOS 9.0.2 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
iOS 9.0.2 (iPad Mini GSM): iPad2,6_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
iOS 9.0.2 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
iOS 9.0.2 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
iOS 9.0.2 (iPad 4 GSM): iPad3,5_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
iOS 9.0.2 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad3,6_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
iOS 9.0.2 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
iOS 9.0.2 (iPad Air Cellular): iPad4,2_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
iOS 9.0.2 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
iOS 9.0.2 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
iOS 9.0.2 (iPad Air China): iPad4,3_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
iOS 9.0.2 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
iOS 9.0.2 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
iOS 9.0.2 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
iOS 9.0.2 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
iOS 9.0.2 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
iOS 9.0.2 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
iOS 9.0.2 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad5,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
iOS 9.0.2 (iPad Mini 4 Cellular): iPad5,2_9.0.2_13A452_Restore.ipsw

iOS 9.1.0 iOS firmware files for iPad
=========================
iOS 9.1.0 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_9.1_13B143_Restore.ipsw
iOS 9.1.0 (iPad 2 GSM): iPad2,2_9.1_13B143_Restore.ipsw
iOS 9.1.0 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_9.1_13B143_Restore.ipsw
iOS 9.1.0 (iPad 2 New): iPad2,4_9.1_13B143_Restore.ipsw
iOS 9.1.0 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_9.1_13B143_Restore.ipsw
iOS 9.1.0 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_9.1_13B143_Restore.ipsw
iOS 9.1.0 (iPad 3 GSM): iPad3,3_9.1_13B143_Restore.ipsw
iOS 9.1.0 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_9.1_13B143_Restore.ipsw
iOS 9.1.0 (iPad Mini GSM): iPad2,6_9.1_13B143_Restore.ipsw
iOS 9.1.0 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_9.1_13B143_Restore.ipsw
iOS 9.1.0 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_9.1_13B143_Restore.ipsw
iOS 9.1.0 (iPad 4 GSM): iPad3,5_9.1_13B143_Restore.ipsw
iOS 9.1.0 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad3,6_9.1_13B143_Restore.ipsw
iOS 9.1.0 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_9.1_13B143_Restore.ipsw
iOS 9.1.0 (iPad Air Cellular): iPad4,2_9.1_13B143_Restore.ipsw
iOS 9.1.0 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_9.1_13B143_Restore.ipsw
iOS 9.1.0 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_9.1_13B143_Restore.ipsw
iOS 9.1.0 (iPad Air China): iPad4,3_9.1_13B143_Restore.ipsw
iOS 9.1.0 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_9.1_13B143_Restore.ipsw
iOS 9.1.0 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_9.1_13B143_Restore.ipsw
iOS 9.1.0 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_9.1_13B143_Restore.ipsw
iOS 9.1.0 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_9.1_13B143_Restore.ipsw
iOS 9.1.0 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_9.1_13B143_Restore.ipsw
iOS 9.1.0 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_9.1_13B143_Restore.ipsw
iOS 9.1.0 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad5,1_9.1_13B143_Restore.ipsw
iOS 9.1.0 (iPad Mini 4 Cellular): iPad5,2_9.1_13B143_Restore.ipsw


အားလံုးကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္

ဇူးနစ္(နည္းပညာ)
iPad မ်ားအတြက္သီးသန္႔ iOS Firmware all versions အစံုအားရယူပါ Reviewed by ဇူးနစ္ on 5:26 PM Rating: 5

No comments:

All Rights Reserved by ဇူးနစ္(နည္းပညာ) © 2015 - 2016
Powered By www.zunite.org, Designed by ဇူးနစ္

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.